Ashadu alla ilaaha ilallah wa ashadu anna muhammadarrasulullah

Monday, January 28, 2013

Journal 2013

"Dan bagi setiap orang ada memiliki arah yang dituju, ke arah mana dia menghadap kewajahnya, Maka berlomba - lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS.2 : 148)No comments:

Post a Comment